logo

Persoonlijke vaardigheden

Communicatietechnieken

communicatie

Hoe verloopt de communicatie tussen mensen? Wat kan hierbij mislopen en hoe kan ik ze verbeteren? Wat doe ik met complexe of emotioneel beladen boodschappen? Hoe kan ik de interactie verbeteren?
Elke deelnemer gaat naar huis met een persoonlijke beoordeling van zijn of haar communicatieprofiel en een eigen plan om door te voeren op de werkplek.
Lees meer...

 

Feedback geven

Feedback

Zeg ik het of zeg ik het niet? Hoe kan ik dat aan mijn collega duidelijk maken? Feedback geven is heus niet zo moeilijk. Waarom geven we zo weinig positieve feedback? Waarom maken we veel fouten tegen de basisregels van negatieve feedback? We leren de vaardigheden om op een optimale manier feedback te geven en dragen zo bij tot het creëren van een feedbackcultuur.
Lees meer...

 

Samenwerken met anderen

samenwerken

Hoe functioneer ik best in een groep. Wat voor een groepsmens ben ik? Welk effect heb ik op anderen? Beïnvloed ik de prestaties van anderen in positieve of in negatieve zin? Hoe kan ik anderen helpen beter te presteren?
Elke deelnemer gaat naar huis met een persoonlijke beoordeling van zijn of haar profiel en een eigen plan om door te voeren op de werkplek. Dit draagt bij tot het creëren van een samenwerkingscultuur.
Lees meer...

 

Leren van en met elkaar

Leren

Waarom kan ik zo moeilijk de mening van anderen een kans geven? Waarom is de consensus die we hebben bereikt er eigenlijk geen? Hoe kan ik onbevooroordeeld naar een probleem kijken en hoe kom ik tot een creatieve oplossing?
De vaardigheden worden ontwikkeld om op een optimale manier een leerproces binnen een groep op te starten en te onderhouden. Dit draagt bij tot het creëren van een leergerichte organisatiecultuur.
Lees meer...

 

Peter- en meterschap

peterschap

Nieuwe medewerkers moeten zich goed voelen en moeten zo snel mogelijk ingewerkt zijn. Veel organisaties werken met peter- en meterschap maar peters en meters weten nauwelijks wat van hen verwacht wordt. Deelnemers kunnen omgaan met de noden en mogelijkheden van de nieuwe medewerkers en de organisatie. Ze leren hoe ze de nieuweling effectief kunnen inwerken en snel vertrouwd maken met hun nieuwe werkomgeving.
Lees meer...

 

indicatoren ontwikkelen en onderhouden

Indicatoren
Ik moet indicatoren bepalen maar hoe begin ik? Wanneer is een indicator nuttig? Hoe meet ik en tegen welke frequentie? Hoe krijg ik het vertrouwen van medewerkers zodat ook zij op de juiste wijze met indicatoren leren werken?
We leren indicatoren op te stellen die helpen i.p.v. overlast te bezorgen en dragen zo bij tot het creëren van een resultaatsgerichte organisatie.
Lees meer...

 

Beslissen met gezond verstand

Beslissen
We zijn er ons niet van bewust, maar we maken allen voortdurend fouten omdat we niet logisch redeneren. Dit terwijl we wel degelijk het gevoel hebben via rationeel denken tot beslissingen te komen. Hoe kan ik de kwaliteit van mijn beslissingen verhogen?
Deelnemers verwerven inzicht in het verloop van beslissingsprocessen. U leert het eigen gedachtenproces te doorgronden en te beheersen en anderen aan te zetten om hetzelfde te doen. Dit draagt bij tot het creëren van een leergerichte organisatiecultuur.
Lees meer...

 

Rapporten, grafieken en tabellen

rapporten
Ik heb dagenlang een probleem geanalyseerd en moet over mijn bevindingen/advies rapporteren. Hoe zorg ik ervoor dat mijn werk de impact heeft die het verdient? Aan de hand van een aantal regels en aandachtspunten maken we samen tabellen, rapporten en grafieken.
Kennis en vaardigheden om een boodschap bondig en wervend voor te stellen in schrift, grafiek en tabel worden aangeleerd waardoor deze sneller wordt herkend, begrepen en onthouden.
Lees meer...

 

 

Qfor Onze opleidingen?

Wat denkt onze klant?

Onze trainers: Alle klanten zijn tevreden tot zeer tevreden en loven hun deskundigheid.

De aanpak: Beschreven als zeer interactief en alom gewaardeerd.

Het ondersteunend materiaal: Duidelijk, doordacht en aangenaam.

Daarenboven wordt ons professionalisme expliciet als sterk punt aangegeven.