logo

Peter- en meterschap

Peter_meter
Datum Plaats Prijs Voordeeltarief  
Op aanvraag Locatie naar keuze op aanvraag op aanvraag Inlichtingen

 

 

 • Doelstelling
 • Programma
 • Aanpak
 • Op maat?

Nieuwe medewerkers moeten zich goed voelen en moeten zo snel mogelijk ingewerkt zijn.
Veel organisaties werken met peter- en meterschap maar peters en meters weten nauwelijks wat van hen verwacht wordt.

Door de nieuwe medewerker optimaal te begeleiden kan de inwerkingsperiode sterk ingekort worden.

 • Het wat en waarom van peter/meterschap
  • wettelijk kader
  • visie en aanpak van de eigen organisatie
  • wat is het doel van peter/meterschap en wat houdt het concreet in
  • ollen en taken van alle betrokken spelers: leiding, personeelsdienst, preventieadviseur, peter/meter en de nieuwe medewerker zelf
  • het gaat om meer dan overdragen van technische kennis: hoe deel worden van de organisatie, voorbeeldgedrag, omgaan met risico’s op de werkplek,….
 • Wat komt er in de praktijk allemaal bij kijken
  • Procedures en documenten
  • Taken, tijdsbesteding, opvolging en rapportage
  • Hoe dit alles inpassen in je takenpakket 
  • Kansen en valkuilen bij het opnemen van peter/meterschap
 • Nieuwe medewerkers begeleiden is LEREN
  • wat is leren en welke verschillende soorten bestaan er
  •  aanbrengen van kennis, technieken, vaardigheden, gedrag
  • leren over taken, organisatie, zichzelf, de werkplek, samenwerken,…
  • leren omgaan met risico’s en bevorderen van veilig gedrag
   • leren vanuit het standpunt van de nieuwe medewerker
   • eigen leeraanpak en leerniveau
   • weerstanden
  • leren vanuit het standpunt van de peter/meter
   • wat heb jij te bieden
   • de samenwerking met de nieuwe medewerker goed inschatten
   • opmaak van de inwerkingsovereenkomst
 • vaardigheden van de peter/meter inoefenen
  • uitdagende afspraken maken in het leerplan en de inwerkingsovereenkomst
  • stimulerend feedback geven
  • actief luisteren
  • evalueren en beoordelen 
  • omgaan met problemen en weerstanden
  • rapportage en interactie met de andere spelers optimaliseren
 • hoe dit alles in praktijk brengen op jouw werkplek

We vetrekken van het wettelijk kader en de manier waarop onthaal van nieuwe medewerkers in de organisatie concreet wordt aangepakt om peters en meters op hun taak voor te bereiden.

Dit gebeurt door het schetsen van het kader rond onthaal en leren, het aanreiken van de nodige kennis en modellen en het praktisch inoefenen van de betrokken vaardigheden.


Heeft uw organisatie nood aan een specifieke opleiding waarin we meerdere aspecten van verschillende opleidingen combineren?
Wilt u een opleiding "Peter- en meterschap" in jullie eigen lokalen?

Vraag hier informatie over onze op maat opleidingen en we werken samen een programma uit.

 

 

 

 

 

KMO portefeuille KMO portefeuille

Spaar tot 50%
Ons erkenningsnr.: DV.O206062

Q for Wat denkt onze klant?

Alle klanten zijn tevreden tot zeer tevreden over de trainers. Meerdere klanten halen hun deskundigheid aan.

De klanten appreciëren de aanpak van de opleiding die zeer interactief is.

De opleidingen voldoen aan de verwachtingen van alle klanten.