logo

Communicatie technieken

communicatie
Datum Plaats Prijs Voordeeltarief  
1 en 2 december 2014 Dullegrietlaan 9050 Gent 900 euro/pp 800 euro/pp Inschrijven

 

 

 • Doelstelling
 • Programma
 • Aanpak
 • Praktische info
 • Op maat?

De meeste mensen gaan er van uit dat wat we zeggen eenduidig overkomt bij diegene tot wie we de communicatie richten. In de praktijk stellen we vast dat het vaak fout loopt: wat we zeggen wordt niet begrepen, komt fout over, geeft niet het gewenste gevolg of leidt tot heftige, onverhoopte of negatieve reacties.

Met deze training willen we inzicht verschaffen in hoe de communicatie tussen 2 mensen verloopt en op welke wijze deze kan worden verbeterd. Dit kan bekeken worden vanuit de invalshoek van de leidinggevende die met een medewerker communiceert of omgekeerd. Het kan ook gaan tussen 2 collega’s die samen werken - structureel of in een project - en waarvoor communicatie cruciaal is.

We richten ons op communicaties die complex of emotioneel beladen zijn. Het gaat daarbij zowel op inzicht op hoe je iets aanbrengt, wat je moet doen om een communicatie zo goed mogelijk te begrijpen en hoe je daarna in de interactie kan handelen.

 • Communicatie one-on-one, wat zijn de dynamieken.
  • Hoe een informatie / boodschap aanbrengen.
  • Complexe communicaties.Emotioneel beladen communicaties.
  • Feedback-technieken.
 • Hoe een complexe of beladen boodschap ontvangen.
  • Luistertechnieken.
  • Omgaan met onvolledigheid en emotie.
 • De dynamiek van interactie, reactie, conflict en dialoog.
  • Omgaan met weerstand.
  • Omgaan met vragen.
  • Omgaan met conflict.
  • Oplossingsgerichte interactie stimuleren.

In deze training ligt de nadruk op actiegericht leren: de nadruk ligt op oefenen en doen. Het theoretisch kader wordt daarom beperkt gehouden, maar er wordt wel eerst een duidelijk kader geschetst over de huidige stand van zaken in de wetenschap omtrent het behandelde communicatieonderdeel. Daarna krijgt elke deelnemer ruimte en tijd om de aangereikte technieken in te oefenen:

 • Effectief boodschappen brengen
 • Effectief boodschappen ontvangen
 • Effectieve interactie in de communicatie
 • Doelgericht afsluiten van communicaties

Elke deelnemer gaat naar huis met een persoonlijke beoordeling van zijn of haar communicatieprofiel en een eigen plan om door te voeren op de werkplek.

Dit is een tweedaagse opleiding.

Uren Start om 09u00 en eindigt rond 17u00
Prijs 900 Euro per persoon
Voordeeltarief 800 Euro per persoon, enkel geldig voor organisaties zonder winstoogmerk
Inclusief Verzorgde lunch en koffiepauzes
Aantal Deelnemers Minimum 4 maximaal 10
Parking te Gent Er is een ruime gratis parking

 

Heeft uw organisatie nood aan een specifieke opleiding waarin we meerdere aspecten van verschillende opleidingen combineren?

Wilt u een groepsopleiding "Communicatie technieken" in jullie eigen lokalen?

Vraag hier informatie over onze op maat opleidingen en we werken samen een programma uit.

 

 

 

 

 

KMO portefeuille KMO portefeuille

Spaar tot 50%
Ons erkenningsnr.: DV.O206062

Q for Wat denkt onze klant?

Alle klanten zijn tevreden tot zeer tevreden over de trainers. Meerdere klanten halen hun deskundigheid aan.

De klanten appreciëren de aanpak van de opleiding die zeer interactief is.

De opleidingen voldoen aan de verwachtingen van alle klanten.