logo

Het strategisch proces herleiden tot de esssentie

strategie
Datum Plaats Prijs Voordeeltarief  
Op aanvraag Locatie naar keuze op aanvraag op aanvraag Inlichtingen

 

 

 • Doelstelling
 • Programma
 • Resultaat
 • Op maat?

Er zijn verschillende methoden beschikbaar om tot een strategie te komen. Deze methoden bestaan allen uit een aantal stappen die, mits correct uitgevoerd, tot goede strategische keuzes moeten leiden. Maar hebben al deze stappen wel zin, en zo ja, hoe komt het dat ze leiden tot een betere strategie?
In deze opleiding leren we, los van een methode, welke stappen je minimaal moet uitvoeren om tot een uitvoerbare strategie te komen.

We gaan hierbij uit van het bestaande wetenschappelijk onderzoek naar de veel voorkomende fouten in het strategievormingsproces. We gaan na hoe we deze fouten kunnen elimineren hoe we de uiteindelijke keuze, de strategie en de daaruit volgende acties kunnen evalueren om snel eventuele denkfouten te ontdekken en te corrigeren.

 • Wat zijn de meest voorkomende fouten bij het nemen van (strategische) beslissingen en wat zijn de gevolgen?
   • Voortijdig aangaan van verplichtingen.
   • Verkeerd inzetten van middelen tijdens het strategisch proces.
 • Wat zijn de verschillende stappen noodzakelijk om tot een goede beslissing te komen. Welke stappen hebben geen nut?
 • Evaluatie van een strategie en de daaruit voortvloeiende acties.
   • Hoe kan je een beslissing objectief evalueren. 
   • De zes redeneringsfouten die je kan maken voorgesteld in een eenvoudig te gebruiken matrix.
 • Communicatie van de strategie, de basis van een succesvolle implementatie.

Na deze opleiding kan je volledig zelfstandig bepalen welke stappen er werkelijk toedoen in het strategisch vormingsproces. Hierdoor kan je je bestaande methode evalueren en meer nadruk leggen op de stappen die belangrijk zijn. Met minder tijd kom je zo tot een beter resultaat.

Daarnaast kan je ook de strategische keuzes en de daaruit volgende actieplannen op eventuele denkfouten controleren.

Heeft uw organisatie nood aan een specifieke opleiding waarin we meerdere aspecten van verschillende opleidingen combineren?

Wilt u een groepsopleiding "Het strategisch proces herleiden tot de essentie" in jullie eigen lokalen?

Vraag hier informatie over onze op maat opleidingen en we werken samen een programma uit of voorzien een opleiding ter plaatse.

 

 

 

 

 

 

qfor Wat denkt onze klant?

Alle klanten zijn tevreden tot zeer tevreden over de trainers. Meerdere klanten halen hun deskundigheid aan.

De klanten appreciëren de aanpak van de opleiding die zeer interactief is.

De opleidingen voldoen aan de verwachtingen van alle klanten.

Het ondersteunend materiaal is duidelijk, doordacht en aangenaam.

Meerdere klanten halen het professionalisme van Thetis aan als sterk punt.