logo

Mijn dienst klantgerichter maken

Klantgericht
Datum Plaats Prijs Voordeeltarief  
6 november 2014 Dullegrietlaan 9050 Gent 400 euro/pp 380 euro/pp Inschrijven

 

 

 • Doelstelling
 • Programma
 • Aanpak
 • Praktische info
 • Op maat

Het is een vast onderdeel van elke strategische oefening en je vindt het terug bij de visie, missie en waarden.

Wat klantgerichtheid voor jou en jouw medewerkers precies inhoudt, hoe je dat concreet in jouw organisatie kan waarmaken en hoe je van klantgerichtheid iets tastbaars en dynamisch kan maken blijft meestal in het vage.

Deze opleiding gaat in op kennis, modellen en praktijken om te komen tot een meer klantgerichte organisatie. We gaan niet alleen in op de betekenis van het concept, maar brengen ook inzicht in de klantgerichtheid van de eigen organisatie. We gaan samen na hoe u die kan verbeteren.

 • Ontrafel de klantgerichtheid van jouw dienst en organisatie:
  • Wat betekent klantgerichtheid voor een organisatie concreet?
  • Wat betekent klantgerichtheid voor jouw dienst?
  • Wat draag bij tot klantgericht handelen en wat hindert? 
  • Klantgerichtheid in taken en processen zichtbaar maken:
 • De bijdrage tot klantgerichtheid van de taken en processen in jouw dienst bepalen
  • Lijst van taken en processen in de dienst
  • Scoren op bijdrage voor de klant
  • Aandeel van klantgerichte taken en processen bepalen
 • Wat helpt en hindert het klantgericht handelen van je medewerkers?
  • Externe factoren die klantgerichtheid helpen en hinderen
  • Interne factoren die klantgerichtheid helpen en hinderen

 

We schetsen een kader rond klantgerichtheid in de publieke sector, reiken waar nodig kennis en modellen aan maar leggen de nadruk op de dagelijkse praktijk en oefening. Zo:

 • Word je een spiegel voorgehouden van hoe klantgericht jouw dienst is
 • Maak je zichtbaar wat klantgerichtheid voor jouw dienst concreet inhoudt
 • Bepaal je het aandeel van taken en processen die werkelijk bijdragen tot klantgerichtheid
 • Leer je hoe je deze inzichten kan overbrengen op jouw medewerkers
 • Krijg je een methode aangereikt om van klantgerichtheid een blijvend thema in jouw dienst te maken
 • Tonen we hoe jouw dienst een promotor van klantgerichtheid in jouw organisatie kan zijn

Dit is een opleiding van één dag met een opvolgsessie van een halve dag.

Uren start om 09u00 en eindigt rond 17u00
Prijs 400 Euro per persoon
Voordeeltarief 380 Euro per persoon, enkel geldig voor organisaties zonder winstoogmerk
Inclusief Verzorgde lunch en koffiepauzes
Aantal Deelnemers Minimum 4 maximaal 10
Parking te Gent Er is een ruime gratis parking

 

Heeft uw organisatie nood aan een specifieke opleiding waarin we meerdere aspecten van verschillende opleidingen combineren?

Wilt u een groepsopleiding "Mijn dienst klantgerichter maken" in jullie eigen lokalen?

Vraag hier informatie over onze op maat opleidingen en we werken samen een programma uit of voorzien een opleiding ter plaatse.

 

 

 

 

KMO portefeuille KMO portefeuille

Spaar tot 50%
Ons erkenningsnr.: DV.O206062

Q for Wat denkt onze klant?

Alle klanten zijn tevreden tot zeer tevreden over de trainers. Meerdere klanten halen hun deskundigheid aan.

De klanten appreciëren de aanpak van de opleiding die zeer interactief is.

De opleidingen voldoen aan de verwachtingen van alle klanten.