logo

Feedback geven

Feedback
Datum Plaats Prijs Voordeeltarief  
7 oktober 2014 Dullegrietlaan 9050 Gent 450 euro/pp 400 euro/pp Inschrijven

 

 

 • Doelstelling
 • Programma
 • Aanpak
 • Praktische info
 • Op maat?

Zeg ik het of zeg ik het niet? En zo ja, hoe dan?

Een beladen boodschap geven aan een medewerker, collega of meerdere is in de praktijk niet zo eenvoudig. Vaker wel dan niet stellen we het uit, durven we er niet aan beginnen, lopen we vast als we onze moed bijeengeraapt hebben of lopen we net te hard van stapel en gaan er te direct en hard tegen aan. Vaak bereiken we er niet het beoogde doel mee.
Het geven van positieve en negatieve feedback is voor de meeste mensen niet eenvoudig.
Toch gaat het over een basisvaardigheid die ieder van ons op de werkplek nodig heeft.

In deze training willen we de deelnemers inzicht verschaffen in de dynamieken die spelen bij het geven en ontvangen van feedback en de vaardigheden ontwikkelen om dit op een optimale manier te doen.

 • wat maakt feedback geven zo moeilijk?
 • De dynamieken die spelen bij het geven en ontvangen van feedback
 • Hoe pak je dat aan, feedback geven
 • Oei, ik krijg feedback, hoe maak ik er het beste van
 • Feedback laten werken voor alle betrokkenen
 • Belang van een feedbackcultuur en hoe deze te ontwikkelen

Eerst situeren we het belang en de dynamiek van feedback geven.
Dan werken we  uit hoe feedback goed kan gegeven worden.

Om dit in de vingers te krijgen gaan oefenen, oefenen en oefenen. Daarbij vertrekken we van de realiteit op de werkplek van elke deelnemer en werken met realistische voorbeelden. Ook voor het ontvangen van feedback gaan we na wat speelt en hoe je er optimaal mee kan omgaan. Daarna ligt de nadruk terug op praktijk en oefening.

Feedback eindigt niet bij het geven/ontvangen van de boodschap.
We gaan na hoe je er resultaat mee kan bereiken en hoe je tot werkbare afspraken kan komen.
Tenslotte gaan we na hoe elke deelnemer de verworven inzichten kan laten renderen op de werkplek.

Dit is een opleiding van één dag.

Uren Start om 09u00 en eindigt rond 17u00
Prijs 450 Euro per persoon
Voordeeltarief 400 Euro per persoon, enkel geldig voor organisaties zonder winstoogmerk
Inclusief Verzorgde lunch en koffiepauzes
Aantal Deelnemers Minimum 4 maximaal 10
Parking te Gent Er is een ruime gratis parking

 

 

Heeft uw organisatie nood aan een specifieke opleiding waarin we meerdere aspecten van verschillende opleidingen combineren?

Wilt u een groepsopleiding "Feedback geven" in jullie eigen lokalen?

Vraag hier informatie over onze op maat opleidingen en we werken samen een programma uit.

 

 

 

 

 

 

KMO portefeuille KMO portefeuille

Spaar tot 50%
Ons erkenningsnr.: DV.O206062

Q for Wat denkt onze klant?

Alle klanten zijn tevreden tot zeer tevreden over de trainers. Meerdere klanten halen hun deskundigheid aan.

De klanten appreciëren de aanpak van de opleiding die zeer interactief is.

De opleidingen voldoen aan de verwachtingen van alle klanten.