logo

 

Leidinggevende vaardigheden

Een succesvol team samenstellen

Team

Ik moet een team samenstellen of leiden maar wat kan ik doen om mijn team naar succes te leiden? Uit onderzoek blijkt dat de structuur en de samenstelling van een team de basis is. Daarom deze opleiding om u te trainen in het creëren van een optimaal gestructureerd team. Na de opleiding kent u de onderliggende factoren van een succesvol team zoals de klant van uw team, de taakverdeling, waarden, ondersteuning vanuit de organisatie, wie komt erin en wie niet, …
Lees meer...

 

Mijn dienst klantgerichter maken

klantgericht

Deze opleiding gaat in op kennis, modellen en praktijken om te komen tot een meer klantgerichte organisatie. We gaan niet alleen in op de betekenis van het concept, maar brengen ook inzicht in de klantgerichtheid van de eigen organisatie. We gaan samen na hoe u die kan verbeteren.
Na deze opleiding weet u als leidinggevende wat u moet doen en welke ondersteuning u nodig hebt om klantgericht te werken. Dit draagt bij tot het creëren van een klantgerichte organisatiecultuur.
Lees meer...

 

Performance management

Performance

Hoe stuur ik als leidinggevende – rekening houdend met de ondernemingsstrategie - de prestaties van individuen en teams?
Deze dag leert u hoe u binnen uw performance management cyclus, de doelstellingen en prestaties van teams en individuen linkt met de strategische doelstellingen van uw onderneming. U haalt snel het beste uit uw individuele werknemers en slaagt erin een HR beleid uit te bouwen, gebaseerd op de strategische noden van uw organisatie.
Lees meer...

Beslissen met gezond verstand

Beslissen
We zijn er ons niet van bewust, maar we maken allen voortdurend fouten omdat we niet logisch redeneren. Dit terwijl we wel degelijk het gevoel hebben via rationeel denken tot beslissingen te komen. Hoe kan ik de kwaliteit van mijn beslissingen verhogen?
Deelnemers verwerven inzicht in het verloop van beslissingsprocessen. U leert het eigen gedachtenproces te doorgronden en te beheersen en anderen aan te zetten om hetzelfde te doen. Dit draagt bij tot het creëren van een leergerichte organisatiecultuur.
Lees meer...

 

Rapporten, grafieken en tabellen

rapporten
Ik heb dagenlang een probleem geanalyseerd en moet over mijn bevindingen/advies rapporteren. Hoe zorg ik ervoor dat mijn werk de impact heeft die het verdient? Aan de hand van een aantal regels en aandachtspunten maken we samen tabellen, rapporten en grafieken.
Kennis en vaardigheden om een boodschap bondig en wervend voor te stellen in schrift, grafiek en tabel worden aangeleerd waardoor deze sneller wordt herkend, begrepen en onthouden.
Lees meer...

 

 

Qfor Onze opleidingen?

Wat denkt onze klant?

Onze trainers: Alle klanten zijn tevreden tot zeer tevreden en loven hun deskundigheid.

De aanpak: Beschreven als zeer interactief en alom gewaardeerd.

Het ondersteunend materiaal: Duidelijk, doordacht en aangenaam.

Daarenboven wordt ons professionalisme expliciet als sterk punt aangegeven.