logo

 

Opleidingen voor experten

Pluk de voordelen van een rechtvaardige organisatie

Orgrechtvaardigheid

Uit onderzoek blijkt dat medewerkers beslissingen pas zullen ondersteunen indien ze deze als rechtvaardig ervaren. Maar wanneer vinden medewerkers een beslissing rechtvaardig? Hoe zorgt u ervoor dat medewerkers ook achter beslissingen staan die voor hen niet zo gunstig zijn?
U krijgt praktische richtlijnen mee die het organisatorisch rechtvaardigheidsgevoel van uw organisatie zullen verhogen en de negatieve impact van onpopulaire beslissingen zal verlagen..
Lees meer...

 

Het strategisch proces herleiden tot de essentie

Strategie

In de wirwar van de vele methoden gaan we in op wat bewezen noodzakelijk is om tot een strategie te komen. We laten ons hier dus leiden door het wetenschappelijk onderzoek en gaan niet voor de hype, wel integendeel. We gaan in op veel voorkomende fouten in het strategievormingsproces en hoe we de fouten kunnen vermijden.
Na de opleiding kan u uw bestaande methode evalueren en meer nadruk leggen op de stappen die werkelijk belangrijk zijn. Daarnaast kan u ook de strategische keuzes en de daaruit volgende actieplannen op eventuele denkfouten controleren..
Lees meer...

 

Het selectieproces herleiden tot de essentie

Selectie

Het volledige domein van de selectie van personeelsleden wordt vanuit een wetenschappelijk invalshoek benaderd (meta analyses) en vertaald in een advies voor organisaties.
De opleiding ontsluit deze kennis voor HR-specialisten en de geïnteresseerde manager. Door te focussen op die zaken die er werkelijk toe doen kan u goedkoper, sneller en accurater selecteren..
Inlichtingen

 

 

 

 

 

 

 

Qfor Onze opleidingen?

Wat denkt onze klant?

Onze trainers: Alle klanten zijn tevreden tot zeer tevreden en loven hun deskundigheid.

De aanpak: Beschreven als zeer interactief en alom gewaardeerd.

Het ondersteunend materiaal: Duidelijk, doordacht en aangenaam.

Daarenboven wordt ons professionalisme expliciet als sterk punt aangegeven.