logo

 

Kick-of Opleidingen

Deze opleidingen starten een gewenst veranderingsproces binnen uw organisatie. Ze zijn volledig op maat, nemen enkele uren tot een hele dag en kunnen de volgende punten bevatten:

  • Een oefening waarbij de deelnemers zelf ondervinden waarom een bepaalde verandering noodzakelijk is,
  • een begeleide discussie tussen medewerkers (en leidinggevenden) waarbij de angsten en gevoeligheden worden besproken en afspraken gemaakt,
  • kennisoverdracht waarbij de deelnemers leren werken volgens de regels en voorschriften van de organisatie, al dan niet gebruikmakend van de beschikbare organisatiesystemen (CRM, projectopvolging, budgetteringssysteem…),
  • verduidelijking waarom de nieuwe werkwijze zo belangrijk is voor de organisatie en de medewerker.

Enkele voorbeelden:

Werken met indicatoren

Indicatoren

Organisaties gebruiken indicatoren in de hoop dat deze medewerkers resultaatsgerichter laten werken. Dit roept echter weerstand op bij de medewerkers waardoor het uiteindelijk doel zelden bereikt wordt. Leidinggevende en medewerkers onderkennen het belang van indicatoren.
Na de opleiding zijn de deelnemers zich bewust van de oorzaken van de weerstand en ze hebben als groep geleerd hoe ze dit kunnen vermijden.
Vraag meer informatie...

 

Werken met bedrijfsprocessen

Feedback

Bedrijfsprocessen introduceren is niet zo eenvoudig. Het wordt nog moeilijker als medewerkers niet gewoon zijn om met processen te werken. Indien gewenst worden specifieke bedrijfsprocessen aangeleerd en ingeoefend. Na de opleiding hebben de deelnemers Inzicht in hoe processen kunnen bijdragen tot resultaat en verbetering. Verbeterpunten worden herkend en er zijn afspraken gemaakt om deze aan te pakken.
Vraag meer informatie...

 

Werken met bedrijfsapplicaties

samenwerken

Het uitrollen van een bedrijfsapplicatie over een grote groep eindgebruikers verloopt zoveel vlotter als ze ondersteund wordt door een praktische opleiding. We leren de gebruikers op een aangename manier werken met de nieuwe systemen en zorgen voor een snelle aanvaarding . Na de opleiding onderkennen de deelnemers het belang van de applicatie, zowel voor de organisatie als voor zichzelf. Ze kunnen de pplicatie correct gebruiken en weten hoe ze de onderliggende bedrijfsregels correct moeten toepassen.
Vraag meer informatie...

 

Klantgericht werken

Leren

We identificeren de taken in een proces die gevoelig liggen bij (interne) klanten en maken afspraken om daar constructief mee om te gaan.
Na de opleiding herkennen de deelnemers de kritische klantgerichte taken in het bedrijfsproces en weten ze wat ze concreet moeten doen om klantgericht te werken.
Medewerkers en leidinggevende weten welke ondersteuning ze aan elkaar moeten geven.
Vraag meer informatie...

 

 

 

 

 

 

Qfor Onze opleidingen?

Wat denkt onze klant?

Onze trainers: Alle klanten zijn tevreden tot zeer tevreden en loven hun deskundigheid.

De aanpak: Beschreven als zeer interactief en alom gewaardeerd.

Het ondersteunend materiaal: Duidelijk, doordacht en aangenaam.

Daarenboven wordt ons professionalisme expliciet als sterk punt aangegeven.