logo

Qfor Kwaliteitscertificaat

QFor_kwaliteit

Klantentevredenheid is onze belangrijkste bestaansreden

Het is de basis van ons groeimodel. Daarom laten we deze klantentevredenheid door een onafhankelijk auditbureau onderzoeken, evalueren en waarderen.

Met trots kunnen we melden dat we met positief resultaat werden doorgelicht op het vlak van de klantenperceptie. Hierruit blijkt dat ten minste 80% van onze ondervraagde klanten tevreden is. Hierdoor is Thetis een Qfor gecertificeerde organisatie.

 

Wat betekent dat certificaat voor u?:

 • Een zekere garantie hebt over de door ons geleverde dienstverlening
 • Mogelijks aanspraak kan maken op subsidies via de KMO-Portefeuille

 

Citaten uit het onafhankelijk klantenonderzoek:

Hieronder vind u enkele citaten uit dit onderzoek die aantonen dat wij door onze klant als een betrouwbare, vakkundige, ervaren en doeltreffende partner worden beschouwd. Het volledige rapport kan je opvragen op de website van maninfo of kan je bij ons aanvragen.  

Betrouwbare partner

 • “Ze denken ook mee in termen van onze budgetten naar de meest constructieve en zinvolle manier van werken. Dat meedenken is heel belangrijk. Ik ben heel tevreden."
 • "De bedoeling is om een aantal knelpunten in de organisatie aan te pakken. Dat loopt goed en gebeurt systematisch, moet ik zeggen. De deelopdrachten zijn goed gestructureerd en alles wordt systematisch doorgenomen. Ze leiden de projecten en begeleiden de mensen. Dat loopt naar verwachting."

Vakkundig

 • "Ik ben zeer tevreden. Ze denken mee doorheen de opdracht en staan altijd open voor evaluatie en bijsturing. Je krijgt wat je vraagt en ze kennen de materie...”
 • "Ik ben heel tevreden. De sterke punten van de organisatie zijn: de expertise die ze in huis hebben en de flexibiliteit van de consultants. Ze spelen snel in op evolutie; het programma dat ze opmaken gaat over coaching en begeleiding en opleiding, dat verandert wel eens en daar gaan ze flexibel mee om, ze spelen daar op in; ze gaan bijvoorbeeld zelf spontaan dan alternatieven voorstellen of komen met artikels of documenten af."
 • “…Het werken met de managementconcepten wordt in de praktijk heel goed vertaald en ze denken mee met ons”

Ervaren

 • "Ze zijn ervaren. Eén is echt schitterend, hij kan zich perfect aanpassen aan de toehoorders."
 • “Hij weet waarover hij het heeft en houdt rekening met de eigenheid van onze organisatie. Hij staat open voor tips en advies en is to the point. Hij zegt ook wat goed is en wat niet. Ik kan daar heel goed mee overweg."
 • "Hij is gedreven, betrokken, open, flexibel, ervaren, heeft een brede kijk, kent verschillende modellen en is aangenaam in de omgang."

 Doeltreffend

 • "Ze maken goede afspraken, wat tegen wanneer moet gebeuren enzo en volgen alles goed op.”
 • "Ze houden zich aan zowel de praktische als aan de inhoudelijke afspraken.”
 • “Ze zijn erin geslaagd de mensen van verschillende niveaus, en neem me niet kwalijk voor die uitdrukking, samen te zetten en er openheid te kunnen creëren. Ze hebben dus eigenlijk wat op papier is gezet in deze fase ook gerealiseerd”